LVR Technology and Logistic OÜ

Raudteeveod

Raudteeveod

Raudteevedude peamisteks plussideks on esiteks see, et erinevalt maantee- ja merevedudest saab klient tellimuse kätte minuti pealt graafiku järgi ning seisakud ja kõrvalekalded graafikust on pigem harv erand, ja teiseks on suurte mõõtudega, keerulisi ja hinnalisi kaupu kõige mugavam vedada just rongiga.

Peamiste tegurite (hind, kiirus, ohutus, kättesaadavus, kaalupiirangute puudumine) koosmõjul on see parim valik kaugvedudeks. Euraasia arenenud raudteevõrk võimaldab katta maksimaalse arvu asustatud punkte.

Eesti ettevõte LVR Technology and Logistic OÜ tegeleb veokorraldusega aastast 2019. Meilt saab tellida raudteevedusid Hiinast Balti riikidesse. Managerid võtavad arvesse kõiki teie veose karakteristikuid ja töötavad nende põhjal välja optimaalse marsruudi.

Raudteevedude liigid

Raudteed mööda veetakse autosid, vilja, toorainet, tehnikat, seadmeid ja ehitusmaterjale, aga ka väikesaadetisi. LVR Technology and Logistic OÜ on rahvusvaheliste vedude valdkonnas tegutsenud alates 2019. aastast. Ettevõte pakub oma klientidele kauba kohaletoimetamist erinevat tüüpi vagunites:

 1. Lahtised vagunid puidu ja söe vedamiseks;
 2. Kinnised vagunid igat liiki kaupade veoks;
 3. Punkervagunid ehk hopperid vilja ja muude puistveoste veoks;
 4. Külmkambritega külmutusvagunid toiduainete, kiirestiriknevate kaupade ja kindlat temperatuurirežiimi nõudvate veoste veoks;
 5. Tsisternvagunid erineva ohtlikkuse tasemega vedelsaaduste veoks;
 6. Kinnitustega platvormvagunid (fitingplatvormid) rasketehnika veoks.

Vajaduse korral koostatakse teie jaoks kompleksne kombineeritud marsruut, mis hõlmab mere-, õhu- ja maismaatransporti.

Raudteeveod on oma eeliste tõttu tõusnud veetava kauba mahu poolest Euroopas liidriks.

Raudteeveo eelised:

 1. Madal hind, mis arvutatakse veose iseärasuste, kaalu ja teekonna kestuse põhjal;
 2. Võimalus toimetada kaupu ka kõige kaugematesse ja ligipääsmatumatesse piirkondadesse;
 3. Usaldusväärsus. Logistikud valivad kaubale sobiva vaguni ja konteineri tüübi. Tänapäevased rongid lähevad harva katki ja sõidavad kiiresti. Avariide ja muude vääramatu jõu asjaolude oht on minimaalne;
 4. Ette teada veotähtaeg. Tähtaegse kohaletoimetamise garantii;
 5. Rongid veavad kaupu ööpäevaringselt seitse päeva nädalas pühade ja puhkepäevadeta, sõltumata aastaajast ja ilmaoludest;
 6. Raudteed mööda saab kohale toimetada mis tahes laste, sealhulgas selliseid, mida ei saa muude transpordivahenditega vedada.

Siiski tuleb arvestada, et see transpordiviis nõuab mõningast ettevalmistusaega ja ei sobi kiireloomuliste veoste jaoks. Lisaks sõltub transpordi võimalus raudtee olemasolust antud piirkonnas. Kui vajate uksest ukseni kättetoimetamist, peate lisaks kasutama ka teisi transpordiliike (kõige sagedamini autotransporti).

Raudteetranspordi eelised koos ettevõttega LVR Technology and Logistic OÜ:

 1. Konteinerid ja vagunid plommitakse, tehakse foto konteineri sulgemisest laadimisel ja selle avamisest pärast mahalaadimist, mis kindlustab veose turvalisuse;
 2. Lisateenused – kauba ülevaatus, läbirääkimised tarnijate ja kolmandate isikutega, vedu raudteejaama, kindlustus, abi dokumentide vormistamisel, veosekindlustus;
 3. Peale- ja mahalaadimistööde jälgimine;
 4. Vastutav hoiustamine LVR ladudes Venemaal, Eestis ja Leedus;
 5. Konteinerite transpordi korraldamine 20″ ja 40″ konteineritega. Väikeveose jaoks ei pea klient tellima tervet vagunit. See säästab raha ja vähendab riske peale- ja mahalaadimisel;
 6. Seaduste range järgimine ja kõigi aruannete esitamine;
 7. Veose liikumise jälgimine reaalajas.

Raudteeveo planeerimine

Veo korraldamiseks tuleb broneerida koht, määrata kauba koosseis, lahendada tolliprobleemid ja kauba ümberlaadimine transiidijaamades. See on keeruline logistiline protsess, mis on mõistlik jätta spetsialistide hooleks. Marsruudi planeerimisel arvestavad asjatundjad kõigi nüanssidega, et kindlustada teie veose mugav vedu raudteel.

Tegeleme raudteevedude korraldamisega regulaarselt. Meie töötajad töötlevad teie tellimuse 24 tunni jooksul pärast selle saamist, mõtlevad läbi marsruudi ja lisavad kohaletoimetamise ajakavva, võttes arvesse kõiki teie nõudmisi ja seda võimalikult soodsatel tingimustel.

Pärast üksikasjade kooskõlastamist ja tellimuse allkirjastamist transporditakse last raudteejaama. Spetsialistid valivad transpordiliigi, arvestades kauba mõõtmeid ja omadusi, et tagada selle terviklikkus ja ohutus. Koorem laaditakse maha ja rongile tänapäevaste seadmetega. Kõik protsessid on automatiseeritud – see minimeerib veose kadumise, varguse või kahjustumise riski.

LVR Technology and Logistic OÜ managerid kontrollivad kohaletoimetamise ohutust veo kõigil etappidel, sealhulgas ümberlaadimistel piirijaamades.

Kaubaveo hind arvutatakse iga kliendi jaoks eraldi sõltuvalt:

 • Marsruudi kestusest ja erisustest;
 • Tähtaegadest;
 • Veose gabariitidest (kaalust ja mahust);
 • Kohaletoimetamise spetsiifikast;
 • Lisateenustest (tolli, kindlustus, ekspediitoriteenused ja ladustamine);
 • Kliendi individuaalsetest nõudmistest;
 • Marsruudi keerukusest (raudtee- või kombineeritud vedu).

Tihe raudteevõrk võimaldab saadetisi transportida isegi Venemaa, SRÜ ja Balti riikide, Hiina ja Euroopa kaugetesse punktidesse.

Kuidas raudteevedu tellida

Kauba veoks raudteel pöörduge meie ettevõtte poole. Selleks täitke allolev vorm NUPP

Hinna arvutamiseks on meil vaja teada andmeid saadetise lähetus- ja sihtkohtade ning veose tüübi, mõõtude, kaalu ja karakteristikute kohta (kas saadetis sisaldab ohtlikke aineid).

Mõni saadetis nõuab tootesertifikaate ja ohutuskaarte.

Lepime kliendiga kokku veo üksikasjades ja tingimustes, määrame kindlaks marsruudi ja pakume kõiki tellitud lisateenuseid.

Kuidas tellida kaubavedu rongiga?

Selleks et saaksite vormistada kaubaveo ja saada hinnapäringu, palun pöörduge meie spetsialistide poole.
Ma vôtame arvesse kôik kliendi soovid ja täidame iga veoteenuse talutava/vastuvôetava hinna eest.koos LVR-ga iga kaup saab kohaletoimetatud ôigeks ajaks ja turvaliselt.